Adempiere - OpenSource

Produkt

 

Architektura a technologie

 

ADempiere je integrované  CRM (Customer Relations Management), SCM (Supply Chain Management SCM),  ERP (Enterprise Resource Planning) a OLAP (Online Analysis Processing) řešení. Aplikace je navržena rovněž pro ASP služby (SaaS).

Aplikace s konceptem MDA (Model driven application) využívá aplikačního slovníku (ADD) s generováním transakčních obrazovek za běhu aplikace. Tento přístup zajišťuje stabilní funkcionalitu systému s konzistentním chováním a ovládáním.

ADempiere poskytuje mnohačetné pohledy na obchodní informace založené na detailu aktuální transakce. Jeho struktura dovoluje maximální pružnost a snadnou integraci dodatečné externí informace.

ADempiere využívá moderní technologie na bázi Javy, J2EE aplikačního serveru a  relační databáze jako je Oracle nebo PostgreSQL.

Komponenty klienta jsou  kompletně napsány v Javě tak, aby byly efektivně využity kapacity současného PC. Klient může přistupovat k serveru také přes Internet nebo Intranet. Uživatelské rozhraní je typu XWindows. Klient komunikuje s databází přes JDBC protokol a s aplikačním serverem pomocí RMI.

Pro menší objem zpracování lze použít alternativního, HTML, klienta. Ten je vhodný všude tam, kde instalace nebo download klienta nejsou vhodné (např. pro zákazníky, výrobce, zaměstnance s požadavky na tzv. self-service služby, atd.).
Tato varianta je realizována přes Java Servlety a JSP.

Aplikační server je implementován v J2EE standardech. Nyní je realizován v JBoss, ale také např. ve Websphere.

 

ADempiere.cz

Home | Produkt | Reference | Podpora | Novinky | FAQ | Download | Odkazy | O nás

IDC : „ Společnosti používají Open Source, protože je lepší, nikoliv proto, že je levnější."