Adempiere - OpenSource

FAQ

Co Vás zajímá

 

 

 

Jak je Adempiere licencován?

Systém je licencován pomocí GNU GPL. Pro koncového uživatele má tato licence takové praktické důsledky, že je mu k dispozici volně dostupný zdrojový kód, s kterým pro své potřeby může libovolně nakládat. Může jej např. měnit a systém využívat bez jakýchkoliv omezení v současné době i budoucnu.
Systém může kombinovat s komerčními systémy, může jej provozovat teoreticky na libovolném množství stanic i serverů, pro libovolné množství uživatelů.
ADempiere je optimální provozovat i s open source databází (PostgreSQL) či s open source operačním systémem (Linux) a tak snížit náklady za licence software.

Omezení vyplývající z licence GPL se vyskytnou teprve v momentě další distribuce software, což není běžný případ koncového uživatele a jsou přesně popsány zde.

 

Podporuje ADempiere výrobu?

Ano. V poslední verzi “Libero” došlo k migraci projektu společnosti E-evolution k hlavní větvi ADempiere, ADempiere tím získává podporu řízení vyroby ve smyslu MRP II a CRP. I bez použití specializovaných  výrobních modulů “Libera” je systém ADempiere vhodný pro použití ve výrobních organizacích, předurčuje jej k tomu široká funkcionalita skladu, řízení nákupů, podpora kusovníků, apod.
V současné době nejsou samostatné výrobní moduly lokalizovány.

 

Patří ADempiere do maloobchodu?

Systém má vhodné rysy pro nasazení v maloobchodní organizaci. Zvláštní výhody přineslo spojení s projektem společnosti Posterita, kdy je implementována integrace s pokladními moduly. V současné době není zajištěna lokalizace pokladního software.

 

K čemu se hodí vývojový framework ADempiere?

Jednou z velkých konkurenčních výhod systému je koncept MDA, který je pro uživatele - vývojáře viditelný jako aplikační slovník s elegantní možností do něj zasahovat s okamžitou reakcí systému bez nutnosti nové kompilace. Systém může okamžitě zohlednit zásahy do aplikačního slovníku,  neboť obrazovky jsou generovány až při běhu podle pravidel, které jsou uloženy v databázi - aplikačním slovníku.
Zde jsou uloženy definice tabulek, typy polí, vzhled obrazovek, verifikační pravidla, definice procesů, úlohy plánovače, a tak dle údajů autorů asi 95 procent požadovaných změn na funkcionalitu lze provést bez nutnosti vytvářet programový kód.
Kromě efektivity to přináší ještě jeden efekt, a to je robustnost aplikace, neboť chyba v definici aplikačního slovníku nevede k pádům celé aplikace..
Tento vývojový framework lze snadno použít na tvorbu nových modulů a tak rozšiřovat původní funkcionalitu.

 

Jak si ADempiere mohu vyzkoušet?

 V sekci demo na našich stránkách najdete odkazy na živé funkční systémy jak anglické, německé, tak české. Jsou využiti různí klienti, pochopitelně může být problém s odezvami systému.
Další možností je instalace systému na vlastní prostředky. Opět jsou v download sekci uvedeny zdroje.

 

Jak je ADempiere lokalizován do našeho prostředí?

Naše Aliance nabízí zájemcům službu - lokalizaci systému ADempiere v podobě jazykových překladů, úprav software a metodických doporučení tak, aby byla zajištěna legislativní správnost a aktuálnost systému.
Jazykový balíček jsme se rozhodli uvolnit široké komunitě bezplatně a bude ke stažení v sekci download našich stránek
Službu nabízíme v souladu s GPL licencí systému ADempiere.

 

Jaká je historie ADempiere?

ADempiere vznikl v roce 2006 odštěpením komunity, která se vytvořila kolem projektu Compiere. Skupina preferovala více komunitní povahu projektu, než zakladatel projektu Jorge mohl nebo chtěl připustit. Projekt Compiere vznikal přibližně od roku 2002 a jeho hlavní tvůrce v něm zúročil hluboké zkušenosti z oblasti ERP a jeho působení ve společnosti Oracle jako technického ředitele pro oblast lokalizace software.
V současné době jsou funkcionalita a technické vlastnosti obou systémů již mírně odlišné, i když koncepčně a jádrem se jedná stále o stejný produkt. Oba produkty se liší určitě obchodní politikou, kdy produkt Compiere existuje v komerční verzi a jeho tzv. komunitní verze neobsahuje plnou funkcionalitu verze komerční. ADempiere je licencován GPL licencí a neexistuje jeho komerční varianta.

 

Jak zjistit nároky na systém?

Vodítkem může být studie Sizing Model IBM.
Stanovení nároků na systém je součástí úvodní studie, kterou si můžete vyžádat u společností podporující ADempiere.

 

Kdo řídí další rozvoj ADempiere ?

ADempiere  je komunitní projekt, volená rada určuje priority při dalším rozvoji software. Více viz...

 

Má ADempiere vlastní implementační metodiku ?

Vzhledem k povaze software doporučujeme použít metodu dobře připraveného prototypu a jeho následných testů. Od komerčních software se tato metodika příliš neliší, je však nutno zvážit zvýšená rizika vzhledem k dalším stupňům volnosti, kterými jsou aplikační slovník a možnost uživatelů jej měnit, přístup ke zdrojovému kódu.
Společnosti, podporující český a slovenský ADempiere používají vlastní osvědčenou metodiku, která minimalizuje rizika neúspěchu.

 

Jaká je technická specifikace ADempiere a nároky na systém?

Technická specifikace a příklad systému pro 200 současně pracujících uživatelů jsou uvedeny zde. Je nutno podotknout, že se záběr neustále rozšiřuje, např. o aplikační server (Websphere), další operační systémy (System i, další verze Linuxu), další databáze.

 

Co znamená ADempiere?

ADEMPIERE znamená italsky dokončit, splnit, vyhovět (viz ang. complete), ale také budit čest a respektovat.

 

Jaké státy lokalizují Adempiere?

Seznam cca 70 států s uvedenými registrovanými partnery, kteří podporují ADempiere je uveden zde.

 

Podporuje ADempiere standardy řízení obchodních procesů?

Adempiere plně podporuje řízení obchodních procesů (Business Process Management) a je založen na OMG a WfMC standardech (Workflow Management Coalition) .

Vlastní workflow engine je realizován v transakčním jádru aplikace. To znamená, že všechny procesy v Adempiere jsou automaticky součástí workflow a lze je lehce rozšířit a modifikovat.

Pomocí workflow pak lze docílit např. těchto vlastností aplikace :

  • Schvalovací řízeni
  • Určení jasné zodpovědnosti v organizační hierarchii
  • Dynamická správa priorit při zákaznické podpoře
  • Eskalační pravidla při neaktivitě
  • Automatické vydání alertů oprávněným osobám
  • Automatické plánování procesů
  • Automatické zasílání e-mailů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADempiere.cz

Home | Produkt | Reference | Podpora | Novinky | FAQ | Download | Odkazy | O nás